<Każdy wniosek o dofinansowanie oceniany jest pod kątem formalnym i merytorycznym

Autor zdjęcia: perzonseo

Każdy wniosek o dofinansowanie oceniany jest pod kątem formalnym i merytorycznym. Nie inaczej jest więc w przypadku szybkiej ścieżki.

W ramach kryteriów merytorycznych w zakresie oceny naukowo-technologicznej działania strategor.pl - szybka ścieżka, sprawdzane jest czy we wniosku w odpowiednich częściach zawarte są wymagane informacje.

Co jest sprawdzane?

Sprawdzane jest przede wszystkim to czy znajdują się tu informacje mówiące między innymi o tym, że:

  • projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziana jest realizacja badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych,
  • zaplanowane prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu są w pełni adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane w odpowiedni sposób,
  • zespół badawczy i posiadane przez wnioskodawcę zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac o charakterze badawczo-rozwojowym,
  • tematyka projektu wpisuje się bezpośrednio w jedną z 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.