Podział ról w dużych firmach

W dużych firmach bardzo często występuje sytuacja, że wielu pracowników jest tak zwanymi pracownikami szeregowymi lub inaczej nazywając produkcyjnymi. Takimi osobami trzeba niewątpliwie kierować dlatego tak ważne aby osoba zarządzająca poszczególnymi grupami potrafiła przede wszystkim ustalać priorytety dla zleconych zadań oraz umiejętnie rozdzielać obowiązki na poszczególnych pracowników. Prawidłowy podział ról jaki ma panować w grupie pozwoli zaoszczędzić czas i energię pracowników jak i osoby kierującej nimi. Jeżeli pracownicy otrzymają zadania, które mieszczą się w ich kompetencjach i umiejętnościach to raczej nie powinno być problemu z ich szybkim i starannym wykonaniem. Jeśli natomiast ktoś otrzymuje zadania, o których pierwszy raz w życiu słyszy to nie spodziewajmy się, że wykona je tak samo szybko jak pracownik wykonujący to już od kilku lat. Dlatego też, na lidera bądź kierownika zespołu powinna być wybierana osoba potrafiąca planować oraz umiejąca obserwować i szybko reagować na problemy, które powstają.

Zarządzanie zespołem – czyli jak prowadzić firmę

Duże przedsiębiorstwa mają rozbudowany system stanowisk i od zarządzania personelem są osoby zatrudnione właśnie w tym celu. W mniejszych firmach nie zawsze jest to opłacalne ponieważ zwiększyłyby się znacząco koszty a grupa, którą trzeba kierować liczy za zwyczaj kilka do kilkunastu osób. W związku z tym, obowiązki kierownika zespołu utrzymuje właściciel przedsiębiorstwa. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ musimy zajmować się zarówno podziałem obowiązków dla podwładnych jak i bieżącymi sprawami dotyczącymi firmy. Warto jednak wprowadzić przyjemną atmosferę oraz na samym początku współpracy ustalić z pracownikami zasady jakie panują w firmie i konkretny zakres obowiązków jakie muszą wykonywać na swoim stanowisku. Jako właściciel, możemy również, na miarę możliwości finansowych firmy, wprowadzać różnego rodzaju nagrody dla najlepszych pracowników. Zmotywuje ich to do działania i poprawi ich efektywność w wykonywaniu własnych obowiązków. Dzięki temu nie będzie potrzeby doglądania ich pracy co kilka godzin dziennie.

Od czego zależy dobre zarządzanie zespołem?

Na tak postawione pytanie ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Zarządzanie zależy bowiem od wielu czynników. Pierwszym z nich jest człowiek, który ma danym zespołem zarządzać. Powinien on już na etapie rekrutacji wykazać się umiejętnością dobierania współpracowników do swojej grupy. Będą to osoby, z którymi na co dzień będzie obcował więc ważne jest, żeby mieli ze sobą dobry kontakt. Poza tym, osoba kierująca powinna posiadać umiejętności łagodzenia konfliktów i likwidowania sytuacji stresowych. Wprowadzi to do grupy lepszą atmosferę a co za tym idzie, przyjemniejsze dla pracowników i kierownika, warunki pracy. Osoba taka powinna również umieć motywować zespół do pracy. Nie muszą to być wcale bonusy finansowe chociaż one również poprawiają pracownikom nastrój na wiele dni, szczególnie jeśli premia jest wysoka. Warto jednak zadbać również o to, żeby miejsce pracy naszych podwładnych było dobrze wyposażone oraz żeby mieli dostęp do wszelkich narzędzi potrzebnych im do wykonywania codziennych obowiązków.

Lider musi motywować

Dobry lider lub kierownik to nie tylko osoba wydająca polecenia i terroryzująca swoich podwładnych żeby wykonywali wydane rozkazy. Dobry lider to przede wszystkim osoba, która potrafi rozwiązać wszelkie problemy oraz zmotywować pracowników do działania. Proces motywacji zespołu nie należy do najłatwiejszych i nie opiera się, jak to chyba się w naszym kraju przyjęło, tylko na bonifikatach finansowych. Już sama osoba zarządzająca zespołem może być motywatorem do pracy. Jeśli będzie to osoba, które potrafi słuchać, rozwiązywać konflikty, wprowadzać i utrzymywać miłą atmosferę w zespole, to ludzie podlegli odwdzięczą się staranną i systematyczną pracą. Dlatego też, bardzo często od lidera zależy jaki będzie efekt działań wykonywanych przez daną grupę osób, którą akurat kieruje. Trzeba jednak pamiętać, że kierując zespołem, nie można być zbyt pobłażliwym i jeśli jeden z członków podległych nam nagminnie łamie panujące zasady, powinien ponieść tego konsekwencje. Trzeba jednak to zrównoważyć z postawą człowieczeństwa.

Szkolenia z zarządzania zespołem

Osoba zarządzająca zespołem ma na sobie wielką odpowiedzialność, bo bardzo często od niej zależy efekt całe pracy. W związku z tym warto zadbać aby osoba ta była jak najlepiej przygotowana i przeszkolona w kierunku kierowania grupą osób. Obecnie wiele jest szkoleń, które oferują różnego rodzaju zajęcia poprawiające umiejętności potrzebne do zarządzania grupą. Osoby, które chcą się przeszkolić w tym kierunku nabędą wiedze z zakresu rekrutacji, czyli dowiedzą się w jaki sposób dobrać osoby, które będą nam podległe. Poza tym, nauczą się jak rozdawać zadania poszczególnym pracownikom oraz w jaki sposób współpracować z innymi grupami. W pracy bardzo często pracownicy są zestresowani i w związku z tym, lider grupy musi być osobą, która potrafi taki stres zniwelować jak również poprawić atmosferę w całym zespole. Nieodzownym elementem zarządzania kapitałem ludzkim jest motywowanie dlatego też oferty szkoleniowe zawierają w sobie elementy wiedzy z zakresu systemów motywujących, które sprawiają, że pracownicy lepiej wykonują swoje zadania.

Elementy zarządzania zespołem

Zarządzanie zespołem to nie tylko wydawanie poleceń i siedzenie z założonymi rękoma przy swoim biurku, czekając na efekty. Zarządzanie zaczyna się często już na etapie rekrutacji. Osoba na stanowisku kierownika lub lidera grupy powinna umieć wybrać osoby, które mają pracować przy danym projekcie lub w danym dziale firmy. Następnym krokiem zarządzania jest ustalenie zasad panujących w zespole. Nie można sobie pozwolić na to, żeby pracownicy odwalali tak zwaną samowolkę. Może to spowodować chaos i zaburzenia w wykonywaniu zadań. Poza tym, do osoby zarządzającej zespołem, należy jego motywowanie. Nie jest to zadanie łatwe ponieważ niektórzy pracownicy wolą premię inni wejściówki na siłownię a jeszcze inni bilety do teatru. Poza tym warto zadbać o dobrą atmosferę w pracy ponieważ jest to jeden z elementów motywowania pracowników. Dzięki dobrej atmosferze jesteśmy pewni, że nasi pracownicy komunikują się ze sobą bez problemu a informacja oraz jej odpowiedni obieg, w każdej firmie jest ważny.

Sztuka słuchania, czyli zarządzanie zespołem

Bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu zespołem jest umiejętność słuchania. Nie chodzi o donoszenie co zrobili inni pracownicy. Mam tu na myśli informacje, które pomogą w poprawieniu funkcjonowania firmy i procesów w niej występujących. Pracownicy, którzy podlegają kierownikom lub liderom, codziennie stykają się z różnymi problemami związanymi z poszczególnymi etapami realizacji zleceń. Widzą zatem, co warto poprawić lub całkowicie zmienić. Jeśli będziemy słuchali takich informacji, to w niewielkim odstępie czasu możemy usprawnić działanie naszego zespołu a nawet całej firmy ponieważ będzie nam łatwiej zoptymalizować wszelkie aspekty związane z realizacją zamówień klientów. Poza tym, warto słuchać co słychać u pracowników. Jeśli pracownik ma problemy w życiu prywatnym, to będzie on o tym myślał w pracy i w związku z tym pracował mniej efektywnie. Warto zatem w takich sytuacjach zaproponować urlop lub inne rozwiązanie, które pomoże szybciej wyeliminować wszelkie problemy. Dzięki temu będziemy mieli zgrany i usłuchany zespół pod sobą.

Na co pozwolić zarządzając zespołem?

Nie jest proste kierowanie kilku lub kilkunastoosobową grupą a co dopiero w przypadku gdy grupa liczy kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Warto zatem ustalić swoje zasady jakie mają w takiej grupie panować. Pierwszą z nich może być mówienie sobie po imieniu. Nie spowoduje to zbytniego spoufalania się pracowników z kierownictwem a pomoże nawiązać nić porozumienia między nimi. Następnym krokiem jest poznanie każdego pracownika. Przy bardzo dużych zespołach jest to kłopotliwe, ale po czasie będziemy pamiętali praktycznie każdą twarz i imię pracowników nam podległych. Warto też słuchać. Nie chodzi tutaj o kablowanie na innych pracowników. Pracownicy szeregowi mają codziennie styczność z procesem produkcji lub wykonywania usługi. Widzą co idzie dobrze a co źle, dzięki temu są w stanie ocenić, co warto zmienić lub poprawić. Takie wskazówki w znacznym stopniu wpływają na cały proces od zamówienia do zapłaty za zlecenie. Warto też słuchać jeśli pracownicy mają problemy, bo im szybciej je rozwiążemy, tym szybciej pracownik będzie pracował efektywnie.

Lider grupy jak dobry kierowca

Zarządzenie zespołem nie jest zadaniem prostym. Można to porównać do prowadzenia samochodu, ponieważ dobry kierowca potrafi wyjść nawet z największych opresji i zapanować nad autem przy najgorszych warunkach. Podobnie sytuacja ma się w przypadku liderów czy kierowników, którzy często spotykają się z różnymi problemami panującymi w podległej grupie. Nie można sobie pozwolić na pozostawienie tych problemów bez rozwiązania dlatego tak ważne jest aby grupę prowadził ktoś doświadczony, ktoś, kto potrafi wczuć się w sytuację innych osób i pomóc im nawet w najtrudniejszych zadaniach. Warto zatem, na lidera mianować osobę, która w firmie pracuje już bardzo długi czas i zna ją albo przynajmniej dział, do którego należy, jak własną kieszeń. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której kierownik nie będzie w stanie pomóc pracownikowi lub wytłumaczyć mu na czym jego praca ma polegać. Poza tym, warto aby na takie stanowiska przenosić osoby spokojne, które mają dobry kontakt z resztą grupy. Dzięki temu będzie łatwiej porozumieć się z nimi.

Tak jest panie kierowniku

Ten krótki tekst ma na celu pokazać w jakim kierownikiem być, żeby zespół, którym zarządzamy wykonywał wszystkie nasze polecenia zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Pierwszym elementem dobrego zarządzania ludźmi jest odpowiedni kontakt z nimi. Warto zaproponować im, aby mówili sobie jak i nam, po imieniu. Wprowadzi to bardziej przyjazną atmosferę i pewnego rodzaju nić porozumienia. Następnym krokiem jest sprecyzowanie zasad jakie mają panować w zespole. Nie mogą to być zbyt rygorystyczne punkty regulaminu ponieważ wówczas pracownicy będą się buntować i czuć niedobrze. Nie mogą to być również zasady zbyt pobłażliwe, gdyż doprowadzi to do tego, że nikt nie będzie nas słuchał i w pewnym sensie każdy będzie robił co mu się podoba. Ostatnim elementem jest bycie człowiekiem. Warto od czasu do czasu wysłuchać co mają do powiedzenia pracownicy i w razie problemów pomoc im w ich rozwiązaniu nawet jeśli są to problemy prywatne, to możemy załatwić pracownikowi urlop, zaliczkę na poczet wypłaty czy chociażby rozmowę, jeśli to pomoże.